Samen, duurzaam oplossen                         

Uw praktische professional voor duurzame oplossingenDoelgericht naar duurzaam resultaat

 

MVO en duurzaamheid is voor veel bedrijven een grote uitdaging. Het dragen van de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke problemen zoals milieuvervuiling, luchtvervuiling, klimaatverandering zet iedereen al jaren aan het denken. Ook in het onderhoud van bedrijven zit één van uw kernactiviteiten waarin MVO een grote rol kan spelen. Denk hierbij aan de  milieuvervuiling en energieverspilling.

 

Kalkaanslag is duur

In ons leidingwater zit veel kalk. In Nederland wordt de waterhardheid meestal uitgedrukt in dH (deutsche Härte)  . 1 dH staat voor 17,8 gram kalk per m3 water. Boven een hardheid van 2,7 Dh  vormt er kalkaanslag en dit heeft schadelijke gevolgen voor uw apparaten en zorgt voor onnodige hoge energie kosten. Een kalkaanslag van 6 mm op een verwarmingselement resulteert in 40% meer stookkosten en dus een hogere CO2 uitstoot.

Om kalkaanslag te verwijderen worden vaak agressieve schoonmaakmiddelen gebruikt die in het milieu terecht komen. In kalkrijk water lossen zeepmiddelen veel minder goed op, waardoor er een aanzienlijk hogere dosering nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. De door kalk en chemische schoonmaakproducten aangetaste apparaten belanden regelmatig in het milieu. Kapotte (thermische) kranen, stoomboilers, onderdelen, koffiemachines en eigenlijk alles wat defect kan gaan door kalkaanslag en/of chemische middelen vallen onder deze noemer.

 

Ontstaan van Legionella

Kalkaanslag heeft ook een grote invloed op hygiëne. Het vormt namelijk een poreus oppervlak waar snel een biofilm van bacteriën en schimmels ontstaat. Het verwijderen van biofilms is van zeer groot belang i.v.m Legionella gevaar.

Deze waterbacterie vermeerdert zich met name in slijmlaagjes (biofilms) in leidingen en in sediment. Bepalend voor de mate waarin vermeerdering van legionella optreedt, is voornamelijk de combinatie van:

  1. Biofilmvorming en opeenhoping van kalk;
  2. Verblijftijd van het water in een installatie;
  3. Een temperatuur tussen 25 °C en 50 °C .

Bij warm watersystemen met kalkaanslag wordt Legionella en biofilms vastgehouden. Dit zorgt voor een perfecte voedingsbodem, waarbij ontsmettingsmiddelen niet kunnen doordringen. Legionella gekoloniseerd door kalkaanslag, kan continu het systeem besmetten, zelfs na desinfectie. In een advies GZB/GZ 99-4285 van de Gezondheidsraad aan de minister schrijft deze ; Het voorkómen van bacteriegroei is de aangewezen methode.

 

Duurzaam Oplossen

Wat nodig is in alle koude, warme en proceswater systemen, is het continu controleren van kalkafzetting en een procedure voor water behandeling die de groei van biofilms, bacteriën en in het bijzonder, LP voorkomt. Deze water behandeling is nu beschikbaar in de vorm van een elektronische water behandelingssysteem ter voorkoming van mineraal ophoping. De ScaleWatcher verandert  de structuur van de kalk in ons water waar we hinder van ondervinden. Oude kalklagen lossen op en er ontstaan géén nieuwe. Uw water verbruikende systemen gaan efficiënter werken en u bespaart flink op onderhoud, schoonmaakproducten en energie.

Op dit moment maakt Qualified sales in de zakelijke markt het verschil met vier duurzame en in de praktijk veelvuldig bewezen oplossingen. Qualified Sales biedt gepatenteerde oplossingen die aantoonbare toegevoegde waarde (MVO) brengen in uw werkprocessen. Gerealiseerd in nauwe samenwerking en constructieve samenwerking met fabrikanten die meer dan 10 tot 20 jaar bestaan en zich inmiddels ruimschoots hebben bewezen. Doelgericht op weg naar een duurzaam resultaat!

 

15 mei 2023

 

Door ontzettend hard te werken met ons team (inmiddels 8 jaar), in verschillende segmenten en inmiddels met veel referenties, zijn we officieel benoemt tot Top Supplier binnen de branche organisatie Hiswa Recron.

 

"We heten Qualified Sales hartelijk welkom als TOP Supplier bij de HISWA-RECRON Business Club"

 

  

De reinigende werking van de

ScaleWatcher

 "Onze producten zijn onafhankelijk getest en hebben zich bewezen"


ScaleWatcher Brochure - kalkaanslag en de verwijdering op een duurzame wijze
Brochure ScaleWatcher - Werking/techniek, Kalkaanslagverwijdering en legionella
Download
Bewezen test werking ScaleWatcher
Functionele test werking ScaleWatcher.
"Werk en leef kalkaanslagvrij"
Portsmouth_University_Full_Test (1).pdf
Adobe Acrobat document 2.3 MB


Download
RVO onderzoek: Wat zijn de periodieke onderhouds- en schoonmaakkosten van warmtewisselaars ?
Vier mechanismen waardoor vervuiling op kan treden:
1- Chemische vervuiling, zoals b.v. kalkaanslag
2- Biologische vervuiling, zoals b.v. algengroei
3- Vervuiling door aanhechting van bezinksel, zoals b.v. metaaldeeltjes
4- Corrosie van het warmte uitwisselende oppervlak
Factsheet reiniging warmtewisselaars.pdf
Adobe Acrobat document 193.0 KB
Download
Brief overheid m.b.t. zoutfilter installaties
De afgelopen jaren is het aantal geplaatste waterontharders in woningen in Nederland sterk toegenomen.
Met het toegenomen aantal waterontharders in
woninginstallaties is ook het aantal vragen en klachten van burgers toegenomen.
Brief waterontharding in woninginstallat
Adobe Acrobat document 49.6 KB


 

SCALEWATCHER

Zorgt definitief dat u van uw kalkaanslag afkomt en dit op een milieuvriendelijke wijze.

Wij leveren dit aan (internationale) hotelgroepen, (semi)overheid, zorginstellingen en ziekenhuizen, recreatie- en vakantieparken, vastgoedbedrijven, ect.

 

FRYWATCHER

Uw frituurvet gaat nu minimaal 100% langer mee.

Voor de horeca en met name restaurants hebben wij de FRYWATCHER, deze verlengt de levensduur van uw vet met 100%